CRONS.COM.UA, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний публічний договір, що є договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця.

Факт здійснення Покупцем замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою Покупця, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1. ПОНЯТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

— Договір – даний Договір публічної оферти.

— Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

— Акцепт – повне та беззастережне прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, шляхом його Замовлення.

— Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція щодо придбання якого розміщена на Веб-сайті Продавця crons.com.ua, але не обмежується тільки сайтом.

— Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що мають намір придбати Товар вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

— Продавець – Фізична особа-підприємець, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

— Замовлення – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

— Законодавство – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

1.2. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупцем надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті crons.com.ua.

1.3. На письмову вимогу Покупця, Продавець оформляє договір з підписами сторін.

1.4. Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті crons.com.ua, та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає що Покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним

1.5. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на сайті crons.com.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець в порядку й на умовах визначеним цим Договором зобов’язується передати у власність Покупцеві виготовлений на замовлення Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити його.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов’язується:

— Виконати умови Договору;

— Виготовити та передати товар Покупцю у відповідності до його замовлення з урахуванням особливостей Товару;

— Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Продавець має право:

— В односторонньому порядку відмовитись від виконання умов договору в разі порушення Покупцем своїх обов’язків;

— В односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам;

— З метою покращення якості обслуговування записувати замовлення, які відбуваються в телефонному режимі.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1. Покупець зобов’язується:

— Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки;

— Своєчасно у відповідності до умов даного договору оплатити та отримати Товар.

4.2. Покупець має право:

— Вимагати від Продавця виконання своїх обов’язків.

 

5. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Терміном виготовлення є документально підтверджена дата оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.2. Терміни та час доставки або відправки товару обговорюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення.

5.3. Покупець зобов’язаний вказати дату відвантаження виготовленого Товару протягом 5 робочих днів після дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.4. Покупець зобов’язаний отримати Товар протягом 5 робочих днів з дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.5. Датою передачі й моментом переходу до Покупця права власності на Товар вважається дата передачі Товару Покупцеві.

5.6. Під час отримання у розпорядження Товару Покупець зобов’язаний перевірити кількість, відсутність видимих пошкоджень та комплектність Товару відповідно до замовлення.

5.7. У разі виявлення Покупцем під час прийняття Товару таких недоліків як нестача, некомплектність, пошкодження чи знищення Товару або інших зовнішніх недоліків, Покупець зобов’язаний скласти про це відповідний Акт в присутності Продавця (його уповноваженого представника) та/або представника кур’єрської служби під час отримання Товару. На підставі складеного Акту Покупець має право пред’явити Продавцю відповідну претензію в термін 5 календарних днів з моменту прийняття Товару, оформленого у вищевказаному порядку.

5.8. В разі виявлення недоліків при отриманні товару Покупець зобов’язаний повернути товар Продавцю для усунення недоліків.

5.9. Всі претензії Покупця щодо кількості та комплектності Товару, заявлені Покупцем з порушенням умов та порядку їх пред’явлення, передбачених цим Договором, вважаються безпідставними і задоволенню не підлягають. У випадку виявлення невідповідності поставленого Товару вимогам якості, встановленим чинним законодавством для такого виду товарів, під час приймання Товару Покупець вправі вимагати від Продавця заміни поставленого Товару на аналогічний належної якості чи усунення виявлених недоліків.

5.10. У разі встановлення недоліків поставленого Товару в порядку, встановленому даним Договором та чинним законодавством України, Продавець зобов’язаний прийняти повернений Покупцем неякісний Товар та замінити його на якісний, замінити пошкоджений Товар, доукомплектувати некомплектний чи допоставити Товар на суму виявленої недостачі, або провести перерахунок загальної вартості відповідної партії Товару. Всі недоліки ліквідуються протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару Продавцем.

5.11. На період усунення недоліків штрафні санкції за прострочення не нараховуються.

6. ДОСТАВКА

6.1. Наша доставка на адресу 

  • Вартість залежить від км, 1км - 7грн, прораховується у дві сторони від виробництва, за адресою м.Чернігів, Проспект Миру 243а до адреси замовника
  • Підйом безкоштовний у разі наявності ліфту, якщо ліфт не працює або виріб більший за габаритами,  сплачується кожен поверх підйому - 50грн
  • Монтаж сплачується окремо, в залежності від обсягу роботи 

6.2. Доставка транспортною компанією Нова Пошта 

  • Відправка на вантажне відділення НП
  • Доставка курʼєром 
  • Вартість доставки встановлює транспортна компанія за власним тарифом, що залежить від розміру (обʼєму) посилки
  1. Самовивіз з виробництва за адресою м. Чернігів, Проспект Миру 243а - безкоштовно

9. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

9.1. Ціни Товару вказані в національній валюті України згідно прейскуранту та/або замовлення.

9.2. Остаточна ціна формується відповідно до всіх умов замовлення Покупцем.

9.3. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

а) передоплата в розмірі 70% від вартості Товару в момент укладання даного Договору та погодження замовлення;

б) якщо доплата здійснюється готівкою грошова сума в розмірі 30% від вартості Товару, сплачується в момент отримання Покупцем Товару. Якщо оплата здійснюється в безготівковій формі — грошова сума в розмірі 30% від вартості Товару сплачується до моменту відвантаження Товару зі складу.

9.4. Обов’язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або з моменту оплати готівкою.

9.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, представники Продавця та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо)

10. ГАРАНТІЇ 

10.1. Продавець бере на себе гарантійні зобов’язання протягом дванадцяти місячного терміну від дати передачі Товару Покупцеві.

10.2. Гарантійні зобов’язання не поширюються в тих випадках, коли Покупець використовував Товар з порушенням Правил користування або зберігання Товару, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.3. Якість переданого Товару має відповідати встановленим стандартам і вимогам технічних умов, встановлених для даного виду продукції.

10.4. Колір дерева (тон) може не суттєво відрізнятися від кольору на малюнку/викрасках з огляду на те що різні ділянки дерева можуть вбирати тон по різному.

10.5. Вживу товар може відрізнятись від фотографії/малюнка в розумних межах.
Товщина та/або довжина, та/або ширина, та/або высота дерева та/або металлу (як виробу так і його окремих елементів) може не суттєво відрізнятися від встановлених характеристик в залеженості від матеріалів та породи деревини

10.6. Товар відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

10.7. Товари виготовлені під замовлення не входять до переліку товарів належної якості які підлягають обміну та поверненню. Це означає, що, якщо Покупець замовив меблі, які виготовляються на замовлення і вони не підійшли з якихось причин, то відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», повернути Продавцю ці меблі неможливо.

10.8. Продавець гарантує якість Товару, проте не може гарантувати якість роботи кур’єрської служби. Відтак, якщо при отриманні Товару Покупцем буде виявлено пошкодження товару який співпадає з пошкодженнями упаковки, то всі претензії щодо даного Товару (чи його частини) Покупець пред’являє до даної служби, а Товар, який передав Продавець вважається товаром належної якості.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.2. Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладання цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені в праві укладати та виконувати подібні договори.

11.3. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов даного Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин та/або якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не військових дій, антитерористичних операцій, тощо.

11.4. Підтвердженням наявності й продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом.

11.5. Сторона, для якої стало не можливо виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили повинні негайно повідомити іншу сторону.

11.6. Продавець не несе відповідальності за пошкодження товару, якщо воно сталося з вини кур’єрської служби чи/або особи яка доставляла Товар. В такому випадку всі претензії пред’являються вищевказаним особам з урахуванням умов даного Договору.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

12.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку встановленим чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

13.2. Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

13.3. Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару.

13.4. Продавець збирає й опрацьовує персональні дані Покупців в цілях:

— виконання умов даного Договору;

— доставки Покупцю замовленого ним Товару.

13.5. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

13.6. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

13.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.